Zakupy przy pomocy karty kredytowej


Karta kredytowa pozwala nam na skorzystanie w kredytu kiedy tylko będzie to konieczne, wysokość maksymalnego kredytu, który będzie nam udzielony przez zależy oczywiście od naszej zdolności kredytowej, na którą bezpośrednio wpływa wysokość naszych zarobków. Zazwyczaj banki przyznają posiadaczom kart kredytowych okres, w którym nie są pobierane odsetki od zaciągniętego kredytu. Okres ten zazwyczaj waha się w zakresie od pięćdziesięciu do pięćdziesięciu pięciu dni. Po upływie tego okresu bank zaczyna naliczać odsetki, które znacznie zwiększają koszty posiadania karty kredytowej. Obowiązkiem posiadacza karty w przypadku posiadania na niej zadłużenia jest comiesięczna spłata tak zwanej kwoty minimalnej, wysokość takiej kwoty zazwyczaj określana jest w umowie zawieranej między posiadaczem karty a bankiem, może być ona określana zarówno kwotowo jak i procentowo. W większości przypadków spłata minimalne wynosi około pięciu procent zadłużenia.

Karty kredytowe należy używać rozsądnie, gdyż często zdarza się, że jeżeli nasze zadłużenie jest duże, a jego spłata zostanie przez nas rozłożona na długi okres czasu, koszty kredytu w takiej formie będą bardzo wysokie, co sprawi, że dodatkowo wydamy bardzo dużo pieniędzy. Karta kredytowa wydaje się korzystnym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy zaciągnięty przez nas kredyt nie jest wysoki, sprawia to że spłacane raty również nie są wygórowane, a ich spłata nie stanowi dla nas zbyt wysokiego obciążenia. Ze względu na wysokie koszty klienci zdecydowanie chętnej korzystają z zakupów na raty w formie kredytu ratalnego, szczególnie wtedy, gdy koszty kupowanych przez nich rzeczy są wysokie. Karty kredytowe wykorzystywane są raczej do mniejszych zakupów, które gwarantują, ze kartę taką zawsze będziemy w stanie bezpiecznie spłacić i nie będziemy musieli denerwować się stale rosnącym zadłużeniem, które oczywiście będzie obniżało naszą zdolność kredytową. Jedyną wadą kredytu ratalnego jest to, że konieczne jest dostarczenie szeregu dokumentów, na podstawie których bank będzie mógł podjąć decyzję, czy w ogóle udzieli nam takiego kredytu.

Komentarze zostały wyłączone.