Z czym się wiąże zabezpieczenie pożyczki konsumpcyjnej?


Zabezpieczenie w umowach kredytowych to klasyczny układ ograniczania ryzyka z perspektywy instytucji finansowej. W najpopularniejszym standardzie w ramach zabezpieczania sprawdza się szczegółowo zdolność do spłaty zadłużenia, a także potwierdza dochody. Jeżeli te wystarczą bank nie wymaga wnoszenia dodatkowego majątku.

Podstawowe grupy zabezpieczenia kredytu gotówkowego

Warunki zabezpieczenia umowy kredytowej mogą zmienić się z czasem, albo na skutek pogorszonej zdolności kredytowej kredytobiorcy, albo przez optymalizację polityki kredytodawcy, czy przez aktualizację przepisów. Rynek kredytowy, szczególnie w sektorze pozabankowym jest pod tym względem mocno zmienny, dlatego kredytobiorca musi przemyśleć koniecznie perspektywę majątkową i czy w ogóle posiada jakieś sensowne zasoby. Najpopularniejsze zabezpieczenia stosowane w umowach o kredyty gotówkowe to naturalnie nieruchomości, papiery wartościowe, ewentualnie poręczenie partnera, przyjaciela, członka rodziny na zasadzie współdzielenia zdolności kredytowej i odpowiedzialności za spłatę.

Banku nie obchodzi, kto spłaca kredyt gotówkowy dopóki to robi. W kredytach gotówkowych wykorzystuje się również formułę ubezpieczeń podnoszących znacząco koszty spłaty. Kredytobiorca nie musi zgadzać się na wykupienie ubezpieczenia, jeżeli doradca nawet ten motyw wymusza, bo w przeciwnym wypadku nie dojdzie do podpisania umowy. Zgodnie z prawem konsument może odmówić ubezpieczenia bez żadnych konsekwencji. Jeżeli jednak chcesz ubezpieczyć pożyczkę konsumpcyjną w dłuższym okresie nie musisz korzystać tylko z oferty banku, w którym bierzesz pieniądze, ale z własnej, wybranej po sensownym porównaniu.

Najbardziej opłacalna forma dla kredytobiorcy

Ciekawe zabezpieczenie, najtańsze z perspektywy kredytobiorcy to podpisanie weksla in blanco. Akurat weksel in blanco (z pustym polem na kwotę) przyśpiesza proces windykacji. Banki nie muszą przeprowadzać już skomplikowanych procedur dochodzenia roszczeń w przypadku niewywiązania się z umowy. Podpisanie weksla in blanco wiąże się ze stworzeniem papieru wartościowego, nawet do dalszej odsprzedaży. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji wpisywania dowolnej kwoty na weksel przez wierzyciela należy rozpisać prawidłową deklarację, jako dodatkową umowę.

Komentarze zostały wyłączone.