Z czym musimy się liczyć starając się o kredyt hipoteczny?


Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania, które zaciągamy, gdy potrzebujemy środków na zakup mieszkania, czy domu bądź na remont albo rozbudowę „czterech kątów”, które już posiadamy. Charakterystyczną cechą kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie w postaci hipoteki obciążającej nieruchomość, na którą dana pożyczka zostaje zaciągnięta. Bank traktuje to jako pewnego rodzaju zapewnienie, że na wypadek problemów pożyczkobiorcy ze spłatą kredytu, instytucja ma prawo przejąć nieruchomość, by móc ją sprzedać i odzyskać swoje pieniądze. Kredyt hipoteczny zaciągany jest zazwyczaj na okres kilkudziesięciu lat, gdyż opiewa na bardzo wysokie sumy. Wiąże się zatem z ogromnym ryzykiem, dlatego niestety nie jest dostępny dla wszystkich, a procedura składania ewentualnego wniosku kredytowego jest dość skomplikowana i wymaga składaniu różnego rodzaju dokumentów. Dobrym pomysłem jest w tym wypadku skorzystanie z pomocy doradcy finansowego. Specjalista z pewnością pomoże sprawnie skompletować wszystkie potrzebne załączniki do wniosku, którego ofertę wcześniej również nam wybierze, biorąc pod uwagę nasze możliwości i oczekiwania.

Zdolność kredytowa i wkład własny

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem o tyle specyficznym, że wymaga od ewentualnego kredytobiorcy posiadania oszczędności, które stanowić będą nasz wkład własny. Na zakup wymarzonego mieszkania, czy domu nie składa się zatem jedynie bank, ale również i my. Wspomniany wkład własny po części wpływa również wysokość ewentualnego kredytu hipotecznego i jest nierozerwalnie związany z naszą zdolnością kredytową. A stanowią ją przede wszystkim: wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia, forma i rodzaj naszego zatrudnienia, ewentualne zaciągnięte już zobowiązania finansowe, sytuacja rodzinna kredytobiorcy i związane z nią miesięczne wydatki. W dzisiejszych realiach większą zdolność kredytową posiada para starająca się o kredyt hipoteczny niż osoba samotna, która chce zaciągnąć tego typu zobowiązanie. W oczach banku para jest bowiem bardziej wiarygodnym kredytobiorcą, ponieważ wszelkie koszty miesięczne dzielone są na dwie osoby. Nierzadko w przypadku kredytobiorcy, który ubiega się o zobowiązanie będąc osobą samotną, do wniosku kredyt dopisuje się osoby trzecie (np. rodziców, czy rodzeństwo), które stanowić mogą zabezpieczenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, zwiększając ją.

Weryfikacja pożyczkobiorcy w BIK-u

Obok wkładu własnego i zdolności kredytowej klienta bardzo ważnym czynnikiem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny jest weryfikacja ewentualnego pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Przy pomocy BIK-u banki analizują naszą historię kredytową. Sprawdza się przede wszystkim, czy w przeszłości nie mieliśmy problemów ze spłatą zaciąganych zobowiązań. Jeśli takowe występowały, nasze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego niestety maleją. Na naszą niekorzyść nierzadko działać też może brak historii kredytowej – jeśli nigdy wcześniej nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań finansowych, bądź nie kupowaliśmy niczego na raty (tego typu zakupy również traktowane są jako rodzaj pożyczki).

Zaciąganie zobowiązań finansowych zawsze wiąże się z ryzykiem. Decyzja o kredycie hipotecznym powinna być przemyślana po każdym względem i nigdy nie można zapomnieć o tym, że tego typu zobowiązanie będzie obciążało nasz domowy budżet przez naprawdę długie lata. Jednak jeśli wniosek o kredyt złożony zostanie świadomi, jest to decyzja, której nie będziemy żałować, ciesząc się przy tym wymarzonym domem bądź mieszkaniem.

Komentarze zostały wyłączone.