Szansa na restrukturyzację kredytu hipotecznego


Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, w którym dochodzi często do ryzyka ekonomicznego, a konkretnie utraty zdolności do regulowania bieżących rat. Czy w takim przypadku masz szansę na restrukturyzację zadłużenia hipotecznego, a jeżeli tak to na jakich warunkach?

Plan naprawczy to już obowiązek banku

Według ustawy o kredycie hipotecznym bank detaliczny powinien przedstawić kredytobiorcy plan naprawczy do akceptacji. Zmiana warunków spłaty kredytu hipotecznego jest możliwa jedynie pod warunkiem, że dwie strony zgodzą się na nową formułę współpracy. Przy odrzuceniu propozycji kredytobiorca otrzymuje około pół roku na sprzedaż nieruchomości, aby uregulować zobowiązanie wraz z odsetkami. Nie jest to zatem wcale prosty dylemat.

Modyfikacje umowy nie tylko ze strony kredytobiorcy

Podstawowa forma restrukturyzacji to naturalnie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Modyfikacja nie następuje tylko na prośbę kredytobiorcy, ale również przez bank, dla którego zmieniają się cyklicznie warunki obsługi zadłużenia, przepisy, wskaźniki gospodarcze. Najczęściej optymalizuje się harmonogram spłaty, czy ogólnie postanowienia umowy. Banki detaliczne obecnie przeżywają kryzys spowodowany niekorzystnymi wyrokami w zakresie udzielania kredytów w walutach obcych (frankach szwajcarskich). Ustawa o kredycie hipotecznym została zaktualizowana o punkt, w którym kredytobiorca priorytetowo powinien spłacać zadłużenie w walucie, w której zarabia. To zasada praktycznie gwarantująca bezpieczeństwo i brak problemów dotyczących spekulacji.

Refinansowanie zadłużenia oraz wakacje kredytowe

Kolejne podejście dotyczy refinansowania kredytów hipotecznych. Możesz przez wiele lat poszukiwać ofert bardziej opłacalnych, w których opłaci się przeniesienie zadłużenia do innej placówki. Wystarczy w takim przypadku spłacić stary kredyt i rozpocząć spłatę nowego na lepszych warunkach. W kredytach hipotecznych występują wakacje kredytowe umożliwiające odroczenie terminu spłaty na kilka miesięcy. To funkcja bardzo przydatna, jeżeli kredytobiorcy nagle pogarsza się sytuacja ekonomiczna (losowe wypadki). Kredyt hipoteczny wymaga opracowania wcześniejszego planu restrukturyzacji, aby nie doprowadzić do utraty zdolności kredytowej.

Komentarze zostały wyłączone.