Polityka kredytowa


Niezwykle istotnym rodzajem polityki w sferze finansowej jest polityka kredytowa, która w swym głównym zadaniu ma na celu wyznaczanie ceny za użyczenie pieniądza instytucjom oraz osobom prywatnym działającym na rynku. Przede wszystkim polityka kredytowa stanowi formę zasilenia środkami finansowymi danego podmiotu, starającego się o pożyczkę, przez banki komercyjne, które działają na rynku. Jednym z warunków udzielenia kredytu finansowego jest, fakt, że kredytobiorca podpisuje umowę, w której zobowiązuje się spłacić kredyt w określonym terminie, wraz z odsetkami, jakie zostały ustalone wcześniej.

Jest to tak zwane wynagrodzenie dla instytucji, która kredytu udziela. Cechą charakterystyczną jest fakt, że wysokość oprocentowania danego kredytu nie jest stała ani jednakowa, ponieważ zależy ona od kilku, niezwykle ważnych czynników. Przede wszystkim uwzględnia się tutaj kwotę pożyczki, oraz czas kredytowania. Obecnie istnieje wiele tanich kredytów, a jak się okazuje znakomicie wpływają one na rozwój gospodarki, ponieważ środki finansowe stale są w ruchu, a tym samym pracują na siebie.

System finansowy przedsiębiorstw

System finansowy przedsiębiorstw, jaki istnieje w Polsce zajmuje się bardzo wieloma funkcjami, lecz jedna z najważniejszych jest to, że reguluje gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych, które pozostają w jego ciągłej dyspozycji. System finansowy przedsiębiorstw działa w oparciu o ustawę, która mówi, ze każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na rynku, czyni to na własny rachunek po to by uzyskać korzyści majątkowe.

Przedsiębiorstwa te są tak samo obciążane podatkami, co sprawia, że uzyskany przez nich dochód pokrywa cześć wydatków państwa. Z tego też względu pewna część dochodów firmy obciążona zostaje podatkiem, jaki jest ona zobowiązana płacić. Przedsiębiorstwa te zawsze są równo traktowane, dlatego też podatek, jaki płacą wynosi tyle samo procent. Nie ma tutaj rozbieżności procentowej, lecz istnieje rozbieżność kwotowa, która zależy od wysokości uzyskanego dochodu. Nie istotna jest tutaj także forma działalności przedsiębiorstwa, lecz główną rolę odgrywa wysokość rocznego dochodu wypracowanego przez firmę.

Sprawozdanie finansowe

Jednym z najważniejszych dokumentów sporządzanych z przepływu finansów jest sprawozdanie finansowe. W dokumencie tym szczególnie ważny jest fakt, ze opiera się on na wszelkiego typu informacjach o zdarzeniach, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie, w tym na informacjach finansowych. Informacje, jakie zebrane są w sprawozdaniu finansowym najczęściej wykorzystywane są przez zarząd firmy, jednakże potrzebne są także wszelkiego typu instytucjom zewnętrznym, które współpracują z przedsiębiorstwem. Najważniejszym zadaniem, jakie wypełnia prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe to określenie stanu pieniężnego, jego wydatkowania oraz inwestowania w przyszłości. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe pozwoli firmie zorientować się w aktywach i pasywach, jakie są w jej posiadaniu. 

Komentarze zostały wyłączone.