Oferta kredytu hipotecznego w Deutsche Banku.


Podstawowe informacje kredytu hipotecznego w Deutsche Banku.

Deutsche Bank jest niemieckim bankiem międzynarodowym jaki działa na całym świecie. Zatrudnia on ponad 101 000 pracowników, a jego główna siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Jest to bank uniwersalny jaki założono w 1870 roku. Jego obecnym prezesem jest Christian Sewing. Zyski netto jakie osiąga bank sięgają mld złotych. W jego ofercie można znaleźć różne produkty bankowe. Najpopularniejszymi są kredytu gotówkowe, lokaty bankowe oraz kredyty hipoteczne. Temu ostatniemu przyjrzyjmy się dokładniej. Deutsche Bank oferuje kredyt hipoteczny udzielany w walucie PLN lub w EUR. W przypadku wybrania kredytu w obcej walucie będzie miał on charakter kredytu denominowanego. Kredyt walutowy zgodnie z rekomendacją KNF mogą otrzymać tylko te osoby, które osiągają dochody w walucie w jakiej ten kredyt chcą wziąć. Dla kredytu w PLN maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat, zaś dla kredytu w EURO mniej, bo 30 lat. Najstarszy kredytobiorca może mieć maksymalnie 70 lat w dniu spłaty zobowiązania. Maksymalna wysokość kredytu dla kredytu w polskiej walucie to 90% wartości nieruchomości kiedy główny dochód kredytobiorcy pochodzi z działalności gospodarczej lub 70%, kiedy dochód nie przekracza 4 tysięcy złotych. Dla kredytu w EURO, maksymalna wysokość kredytu hipotecznego stanowi 90% wartości nieruchomości zarówno dla lokali mieszkalnych jak i domów i działek. W przypadku, kiedy będzie to pożyczka hipoteczna wysokość kredytu nie będzie wyższa niż 60% wartości nieruchomości. Minimalna kwota kredytu w PLN to 40 000 złotych, zaś dla kredytu w walucie obcej 10 000 złotych. Kredyt można otrzymać nie tylko na kupno mieszkania, ale również na zakup działki i budowę domu, na kupno działki budowlanej, na siedlisko, czy też na nieruchomość rekreacyjną.

Marża dla banku na tle ofert innych kredytodawcą wypada bardzo dobrze i może stanowić dla nich sporą konkurencję. Stopa referencyjna dla kredytu w polskiej walucie wynosi WIBOR 3M, zaś dla EURO, jest to EURIBOR 3M. Stopa referencyjna zmienia się co trzy miesiące, a dzień jej zmiany ustala się w dniu, kiedy zostaje sporządzona umowa kredytowa. Można zyskać stałą stopę referencyjną przez cały okres trwania umowy kredytowej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli stała stopa zapisana w umowie jest wyższa od rynkowej stopy referencyjnej i po drugie, kiedy rynkowa stopa referencyjna jest wyższa od stopy referencyjnej zapisanej w umowie. Prowizja za przyznanie kredytu wynosi od 2% do maksymalnie 3%. Dobierając dodatkowe produkty bankowe można obniżyć wysokość prowizji do 0%. Chcąc spłacić zobowiązanie przed upłynięciem pierwszych trzech lat, trzeba liczyć się z zapłatą 2% z tytułu prowizji dla banku. Prowizja od przewalutowania, czy to na złotówki, czy na Euro wynosi 1%. Można wynegocjować pierwsze dwa przewalutowania, aby były zwolnione z opłat. Bank akceptuje różne źródła dochodu kredytobiorcy. Zobowiązanie mogą zaciągnąć również osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Nie ma możliwości wzięcia kredytu na oświadczenie. Bank akceptuje drobne i niedługie zaległości w BIK, ale każdy kredytobiorca sprawdzany jest indywidualnie. Pożyczki hipoteczne przyznawane są na maksymalny okres kredytowania wynoszący 20 lat. Bank wylicza zdolność kredytową klientowi i na tej podstawie określa na jaki kredyt hipoteczny może sobie pozwolić. Bank posiada specjalną tabelę kursów dla kredytów hipotecznych i na jej podstawie wylicza spłatę kredytu. Jest to tak zwana tabela mieszkaniowa. Nie ma możliwości skorzystania z wakacji kredytowych.

Komentarze zostały wyłączone.