Kto zazwyczaj zakłada lokaty bankowe


Ze względu na popularność jaką cieszą się lokaty bankowe zakłada je z roku na rok coraz więcej osób.

Lokaty bankowe zakładane są przez osoby, które mają na celu pomnożenie posiadanych oszczędności. Bank przyjmując w depozyt oszczędności swojego klienta, po określonym czasie deponowania, wypłaca pobrany kapitał wraz z odsetkami, które wytworzyły się w danym czasie. Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na to, jak duża suma pieniędzy zostanie wypłacona ma wartość oprocentowania, a także czas trwania lokaty. Większe oprocentowanie dostarczy większej wartości odsetek, ale trzeba pamiętać, o tym, że podawana wysokość zysków jest wartością, która może być osiągnięta w stosunku rocznym. Im dłużej pieniądze będą tkwiły na depozycie, tym większą kwotę będzie mógł sobie na koniec odebrać klient.

Jak rozróżniamy lokaty bankowe

Ze względu na długość okresu trwania lokaty bankowych wyróżnia się: lokaty krótkoterminowe oraz długoterminowe. Te pierwsze trwają nie dłużej jak 12 miesięcy, natomiast powyżej tego przedziału czasu mówi się o lokatach długoterminowych. Jeśli klient naruszy warunki umowy, na przykład przedwcześnie wypłaci środki pieniężne, to wówczas stosowane są kary. Zazwyczaj za zerwanie lokaty bankowej anulowane są wszystkie profity. Obecnie dostępnych jest wiele różnego rodzaju lokat bankowych, dzięki czemu klienci bez problemu mogą sobie dobrać tę najdogodniejszą dla siebie. Najprostszą ze wszystkich lokat jest lokata terminowa. Podpisuje się wówczas standardową umowę między bankiem a klientem, odnośnie ulokowania środków pieniężnych klienta. Lokatę terminowa zakłada się na określony czas, po upływie, którego bank wypłaca wszystkie pieniądze wraz z odsetkami. Dość popularna jest też lokata rentierska. W przypadku tej lokaty odsetki naliczane od kwoty depozytu nie podlegają kapitalizacji, lecz są one do dyspozycji właściciela rachunku. Lokata rentierska jest najkorzystniejsza wtedy,  gdy ma się duże środki na rachunku, dzięki czemu z odsetek ma się stały dochód, który można sobie przeznaczyć na przykład na bieżące wydatki. Wiele osób decyduje się również na lokatę dynamiczną. Oprocentowanie na tej lokacie wzrasta wraz z długością okresu utrzymywania tej lokaty i zazwyczaj dochodzi do tego, co miesiąc.

Kiedy kończy się lokata?

Środki pieniężne z tej lokaty można wycofać w dowolnym terminie, a odsetki można zachować proporcjonalne do okresu utrzymywania lokaty. Dobrze znana jest też lokata automatyczna. Jest ona najkorzystniejsza dla osób, którym środki na rachunku przekraczają  z góry określony pułap. Bank wówczas blokuje zgromadzoną nadwyżkę środków i nalicza wyższe oprocentowanie za ich trzymanie. Jedną z form lokaty automatycznej jest lokata overnight. W przypadku lokaty nocnej bank blokuje środki z konta klienta na noc, na określone wcześniej godziny i nalicza wyższe odsetki od zablokowanej kwoty. Dla klientów chcących założyć lokatę dostępna jest też lokata negocjowana. Klienci mogą wówczas negocjować warunki dotyczące na przykład wysokości oprocentowania bądź czasu jej trwania.

Komentarze zostały wyłączone.