Kredyt bankowy


Kredyt bankowy zawsze wiąże się z podpisaniem umowy pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony mamy osobę kredytobiorcy, zaś z drugiej jest osoba kredytodawcy. Umowa kredytowa zawsze powinna być zawarta w formie pisemnej. Jedna ze stron daje pieniądze drugiej na warunkach jakie w tej umowie zostały ściśle określone.

Podział kredytów.

Kredyty bankowe można podzielić na kilka różnych typów. Jednym z podziałów jest podział kredytów dla podmiotów gospodarczych. Tutaj mamy dwie formy kredytów. Jest to kredyt obrotowy i kredyt inwestycyjny. Wśród kredytów obrotowych możemy wymienić kredyty w rachunku bieżącym i kredyty w rachunku kredytowym. Te drugie można jeszcze bardziej podzielić. Mamy tutaj kredyt docelowy, który przeznacza się na operację jaka została określona w umowie. Kolejnym jest kredyt, który może zostać przeznaczony na bieżące zobowiązania, a także odnawialna i nieodnawialna linia kredytowa, oraz tak zwany kredyt sezonowy, który udziela się przedsiębiorcom, którzy są związani z sezonowością. Kredyty inwestycyjne natomiast przeznaczane są na sfinansowanie inwestycji.

Kredyty można również podzielić ze względu na kredyty dla osób fizycznych. W tym podziale można wyodrębnić kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne. Jeżeli chodzi o kredyty na mieszkanie najczęściej jest to kredyt hipoteczny, lub kredyt przy którym zabezpieczeniem jest inna rzecz niż hipoteka. W przypadku kredytów konsumpcyjnych mamy kredyty gotówkowe, samochodowe, kredyt studencki, a także kredyty brane w rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych.

Kredyty odnawialne i nieodnawialne.

Charakter jaki mogą mieć kredyty może być dwojaki. Mogą być to kredyty odnawialne i nieodnawialne. W przypadku kredytów odnawialnych, w momencie kiedy spłacamy kredyt zwiększa się kwota kredytu jaką możemy wypłacić. Mówiąc inaczej spłacamy kredyt, aby na nowo móc pożyczyć pieniądze. Jest jednak kwota limitu, jaki musimy minimalnie spłacić, aby otrzymać kolejny kredyt. W przypadku kredytów nieodnawialnych, mogą być one wykorzystane tylko raz, a spłacając poszczególne raty kwota dostępna do wypłaty nie zwiększa się.

W Polsce chcąc złożyć wniosek o kredyt trzeba podać na nim konkretne dane. Bardzo ważne jest, aby określić kwotę i cel kredytu, a także podać okres kredytowania i terminy spłaty takiego kredytu. Należy również wskazać jakie mamy inne zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Bank i tak sprawdzi naszą zdolność kredytową, więc warto poinformować o wszystkich zobowiązaniach już na początku. Warto także zaproponować formę zabezpieczenia naszego kredytu.

Komentarze zostały wyłączone.