Kim jest klient parabanków?


Sektor pozabankowy obsługuje wiele grup klientów. W praktycznie każdym przypadku występuje jednak pewien schemat nawiązywania współpracy z konkretną grupą docelową. W artykule zobacz, kto korzysta najczęściej z pożyczek krótkoterminowych, na jakich zasadach i dlaczego akurat kredytobiorcy wybierają parabanki, a nie innych pożyczkodawców występujących w branży consumer finance.

Krótka charakterystyka sytuacji na rynku pożyczek pozabankowych

W Polsce zadłuża się praktycznie, co trzecie gospodarstwo domowe, ale raczej na niewielkie kwoty. Po większe kredyty idzie się praktycznie zawsze do banku detalicznego ze względu na bezpieczeństwo długoterminowe. Natomiast mniejsze kredyty gotówkowe to zdecydowanie domena parabanków, czyli praktycznie wszystkich prywatnych firm pożyczkowych. Parabanki obsługują głównie pożyczkobiorców bez zdolności kredytowej lub z niewielką zdolnością kredytową. To najczęściej podmioty odrzucone przez banki ze względu na uwarunkowania Prawa Bankowego, czy przez normy Komisji Nadzoru Finansowego. Możesz znaleźć na rynku parabanki, które nie monitorują nawet bazy w Biurze Informacji Kredytowej, ale stawiają na indywidualne rozpatrywanie przypadku klienta. Takie ryzyko parabanki podejmują przez dużą konkurencję ze strony banków detalicznych, pożyczek społecznościowych, czy coraz częściej prywatnych inwestorów. Kredyty krótkoterminowe rywalizują również z programami socjalnymi, chociażby z 500+. Aktualne dane z rynku mówią, że rodziny z 500+ w pierwszej kolejności regulują przeterminowane zobowiązania, a zatem w większości chwilówki, czy średnioterminowe kredyty gotówkowe. W ostatnich latach o zadłużenie coraz trudniej. Prawo bankowe zabrania bankom detalicznym udzielać mocno ryzykownych kredytów.

Klient parabanku – szczególne cechy

Klient parabanku to z reguły osoba zatrudniona w oparciu o niepewne umowy, np. zlecenie. Chwilówki to pożyczki dedykowane głównie osobom wykluczonym finansowo, z pensją minimalną, z trudną sytuacją pod względem płynności, jednak z pewnymi cyklicznymi dochodami. Pożyczki krótkoterminowe zaciąga się na spłatę innych zobowiązań, np. czynszu, na leczenie specjalistyczne, na remonty, na specjalne okazje, np. wesela. Tak naprawdę pożyczki krótkoterminowe bardzo rzadko zamieniają się na konsumpcję dóbr luksusowych. Chodzi raczej o wydatki na dobra podstawowe i o utrzymanie normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Większość klientów po odnalezieniu uczciwego parabanku zostaje w nim cały czas. Branża docenia zatem lojalność. Na początku pożyczkobiorca otrzymuje tylko niewielkie kwoty pożyczek. Natomiast wraz z budowaniem pozytywnej historii spłat pobiera coraz większe stawki dochodzące nawet do 10 000 złotych i więcej w szczególnych przypadkach. Popyt na kredyt gotówkowy regularnie spada. Wynika to głównie z ryzyka kosztów pozaodsetkowych, przez politykę monetarną Narodowego Banku Polskiego, przez wiele innych źródeł finansowania. Ministerstwo Sprawiedliwości według najnowszych doniesień pracuje nad uregulowaniem kwestii niebezpiecznych pożyczek lichwiarskich, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do dynamicznego oczyszczenia rynku.

Ewolucja pożyczek krótkoterminowych konieczna

Kredyt gotówkowy od uczciwego parabanku to jedno z najlepszych rozwiązań w ramach poprawy płynności budżetu gospodarstwa domowego. Chwilowo chwilówki znajdują się w trendzie spadkowym, także przez pojawienie się programów socjalnych (500+). Teraz chwilówka zmienia się z segmentu wykluczonych finansowo na bardziej dojrzałych klientów, którzy cenią sobie stabilne ramy współpracy z instytucjami consumer finance.

Komentarze zostały wyłączone.