Jakie cechy charakterystyczne posiada chwilówka?


Chwilówka to odmiana pożyczki udzielana zazwyczaj przez firmy pozabankowe. Jak sama nazwa mówi, chwilówka wyróżnia się przede wszystkim szybkością przyznania. Wpływ na szybkość udzielania chwilówki mają takie czynniki jak maksymalnie uproszczona procedura, brak potrzeby przedstawiania zaświadczeń przez klientów. Poza szybkością przyznania, chwilówka posiada także inne cechy jak:

  • szeroka dostępność, ponieważ o chwilówkę można wnioskować online lub w placówce firmy, a przy minimum formalności czynności te zajmują tylko chwilę i niemal każdy otrzymuje wnioskowaną gotówkę;
  • niskie kwoty pożyczek, gdyż budowa tej umowy sprawia, że klienci mogą mieć problem ze zwrotem pożyczki to właśnie niskie kwoty mają zminimalizować to ryzyko;
  • krótki okres, na który pożyczane są pieniądze i może wynosić od 5 do 60 dni, choć zazwyczaj nie przekracza się 30 dni. Po tym okresie pożyczkobiorca ma zwrócić pożyczoną sumę razem z odsetkami i innymi kosztami;
  • oprocentowanie wyższe niż w bankach, jednakże pożyczając niskie sumy i oddając pieniądze na czas to całkowity koszt nominalny nie jest wysoki;
  • dostępność online to cecha, która najbardziej przyczynia się do popularności chwilówek, gdyż możliwość uzyskania pożyczki bez wychodzenia w domu wychodzi naprzeciw współczesnemu światu.

Istotne jest, że rynek szybkich pożyczek, czyli chwilówek wciąż się rozwija w sposób, który ma zadowolić i przyciągnąć klienta. Klientem chwilówek może być każdy pełnoletni obywatel Polski. Decyzję odmowną w sprawie chwilówki mogą otrzymać osoby zadłużone lub umieszczone w rejestrach dłużników, a także nieregulujące swoich zobowiązań. Oczywiście istnieją oferty szybkich pożyczek bez BIK, ale są one zazwyczaj przeznaczone dla osób mogących przedstawić zabezpieczenie w postaci ruchomości lub nieruchomości (o wartości pozwalającej na pokrycie zadłużenia). Warto zauważyć, że pożyczana kwota chwilówki może wzrosnąć dla klienta, który regularnie zwraca pożyczoną sumę. Pierwsza pożyczka może być w wysokości 2000-3000 złotych, natomiast już kolejne 5000-10000 złotych. W ten sposób pożyczkodawcy nagradzają terminowych klientów. Znakiem rozpoznawczym chwilówek staje się także hasło „pierwsza pożyczka za darmo”, co przyciąga nowych klientów potrzebujących nagle gotówki. Do kosztów pożyczki podobnie jak kredytu zalicza się:

  • odsetki,
  • prowizję,
  • opłaty administracyjne,
  • opłaty przygotowawcze,
  • czasem ubezpieczenie.

Warto zapamiętać, że zgodnie z ustawą antylichwiarską całkowite koszty pozaodsetkowe pożyczki nie mogą być wyższe niż 25% kwoty pożyczonej kwoty łącznie z 30% tej kwoty w skali roku.

Komentarze zostały wyłączone.