Co to jest fundusz inwestycyjny?


Fundusz inwestycyjny to alternatywny sposób inwestowania oszczędności. W praktyce fundusz wiąże się z przekazaniem kapitału Towarzystwu Funduszów Inwestycyjnych, który gromadzi środki od licznych inwestorów po czym operuje nimi na rynku finansowym, tak aby wypracować zbiorowym kapitałem jak największe zyski. Przystępując do inwestowania poprzez fundusz, wykupujemy jednostki uczestnictwa, na podstawie których jesteśmy upoważnieni do otrzymania zwrotu pieniędzy w momencie gdy zechcemy by fundusz wykupił nasze jednostki.

W Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są najczęściej prowadzone przez znane i stabilne na rynku instytucje finansowe. Wśród nich najczęściej spotkać można fundusze prowadzone przez banki, firmy zajmujące się ubezpieczeniami lub zagraniczne firmy inwestycyjne.

Dzięki temu, że fundusz inwestycyjny operuje środkami wielu inwestorów może pozwolić sobie na odważniejsze działania, które w rezultacie mogą owocować wysokimi profitami. Środkami zarządzają specjaliści, którzy badają zachowania rynku i przewidują korzystne ruchy dla danych inwestycji. Oczywiście wśród funduszy możemy wyróżnić te, które nastawione są na agresywną strategię oraz bardziej bezpieczną, zbliżoną do tradycyjnych form oszczędzania.

Fundusze inwestycyjne najczęściej dzielone są ze względu na ryzyko związane z inwestycją, którą współfinansujemy. Do najbardziej ryzykownych inwestycji należą fundusze akcji, wiążą się one z możliwością utraty części kapitału ale przynoszą także możliwie największe zyski. Przed wybraniem jednak takiej formy funduszu inwestycyjnego powinniśmy ocenić czy jesteśmy gotowi podjąć tak duże ryzyko. Wśród funduszy wyróżniamy również fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, rynku pieniężnego oraz papierów dłużnych. Oferta jest zatem bogata i po przeanalizowaniu własnej sytuacji finansowej oraz oczekiwań jakie stawiamy inwestycji nie powinniśmy mieć problemu z wyborem usługi, która będzie nam odpowiadać.

Fundusze inwestycyjne są coraz częściej wybierane przez klientów, którzy rezygnują z tradycyjnych form oszczędzania na lokatach bankowych. To bardzo dobra okazja do tego by realnie zarabiać dzięki oszczędnościom. Musimy pamiętać, że inwestując w fundusze narażamy się na ryzyko, jednak im ono wyższe tym zwiększają się szanse, że otrzymamy zadowalające nas profity. Dzięki rzetelnej pomocy fachowców nie musimy się obawiać o nasze fundusze, dodatkowo w przypadku zbiorowych inwestycji, każdy kto posiada jednostki uczestnictwa ma zagwarantowaną płynności i efektywność inwestycji.

Jeżeli decydujemy się na fundusz inwestycyjny powinniśmy pamiętać o tym, że w większość przypadków są to inwestycje długotrwałe. Dlatego także aby uzyskać odpowiedni wzrost kapitału będziemy zmuszeni czekać nawet kilka lat. Jeżeli jednak będziemy chcieli odzyskać oszczędności bez problemu przerwiemy nasz proces inwestycyjny. Warto jednak znaleźć wolne środki, które będą mogły pracować na siebie przez wiele miesięcy i nie tylko zapewnią nam korzyści w stosunku do wzrostu inflacji ale także rzeczywiste pomnożenie majątku.   

Komentarze zostały wyłączone.