Chwilówki- zasady udzielania


Chwilówki to rodzaj kredytu, który jest udzielany przez podmioty, które posiadają kapitał własny w wysokości 200 000 zł i nie pochodzący z pożyczek. Nad podmiotami tymi pewien dozór sprawuje KNF(Komisja Nadzoru Finansowego), która kontroluje warunki oferowanych pożyczek takie jak koszty, odsetki, opłaty. W razie jakiegokolwiek uchybienia KNF ma prawo żądać wyjaśnień oraz dokumentów, a nawet wszcząć postępowanie w stosunku do nieuczciwego pożyczkodawcy.

Zmiany w udzielaniu chwilówek obowiązują od 11 marca 2016 roku. Zmiana na lepsze obejmuje takie uregulowania jak wymóg, aby koszty związane z udzieleniem pożyczki nie były wyższe niż 100% kwoty pożyczki. Dodatkowo wszystkie opłaty czy odsetki za opóźnienie w spłacie nie mogą przekroczyć 6-krotności stopy lombardowej kredytu NBP, same koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki, z kolei koszty pozaodsetkowe w skali roku nie będą wyższe niż 30%, natomiast odsetki ustawowe to 4-krotność kredytu lombardowego NBP. Wymienione koszty powinny obowiązywać w przedziałach czasowych co 120 dni.

Nowe przepisy zabraniają tzw. rolowania pożyczek, czyli przedłużania terminu spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę w nieskończoność. Chwilówki są częstym wyborem, gdy potrzebna jest gotówka „na już”, a termin wypłaty jeszcze daleko. Są to pożyczki szybkie do otrzymania, bez zbędnych formalności, a gotówka szybko wpływa na konto. Chwilówka jest zazwyczaj wnioskowana na niską kwotę(maksymalnie do kilku tysięcy). Chwilówki są zazwyczaj dostępne online, co pozwala skorzystać z nich nawet poza godzinami pracy normalnych placówek.

W porównaniu do kredytu w banku chwilówka charakteryzuje się wysokim oprocentowaniem. Z tego powodu warto trzymać się kilku zasad korzystając z oferty chwilówki. Przede wszystkim warto wybrać sprawdzoną firmę, która znajduje się w rankingach i potwierdzona została przejrzystość i uczciwość umowy kredytowej tej firmy. Poza tym firma udzielająca chwilówki nie powinna żądać wpłaty pieniędzy przed otrzymaniem pożyczki. Warto także rozejrzeć się na rynku chwilówek i znaleźć taką, którą spłacimy w takiej samej kwocie jaka pożyczyliśmy(czyli promocje). Poza tym korzystne warunki związane są zawsze z terminowym regulowaniem należności.

Należy też pamiętać, że nawet gdy brak jest nam środków na spłatę trzeba utrzymać kontakt z firmą i starać się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, gdyż w innym przypadku grozi nam podanie do sądu lub wpis na listę dłużników. Dodatkowo przy rejestracji należy podać prawdziwe dane tak, aby firma udzielająca pożyczki mogła zweryfikować naszą tożsamość i nie zablokowała naszego adresu IP po podaniu fałszywych danych.

Dodatkowo warto rozważnie pożyczać, czyli tylko taką sumę, która jest nam w danym momencie potrzebna i którą jesteśmy w stanie spłacić. Warto także spłacić chwilówkę przed czasem, co pozwoli nam uniknąć płacenia odsetek za zwłokę. Warto dobrze przeanalizować ofertę firmy udzielającej chwilówek, aby odkryć wszelkie ukryte opłaty.

Chwilówki kojarzą się głównie z:

  • dużą dostępnością,
  • szybką wypłatą,
  • łatwą procedurą i brakiem zbędnych formalności.

Można również sprawdzić czy firma udzielająca chwilówki jest pod nadzorem ZFP (Związek Firm Pożyczkowych), który może zaświadczyć o uczciwości wskazanej firmy. Chwilówki mogą być udzielone obywatelowi polskiemu w wieku od 20 do nawet 65 lat, który powinien posiadać dochody(wystarczy oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach). Istotnym wymaganiem jest też posiadanie aktywnego telefonu stacjonarnego bądź komórkowego(aby nawiązać kontakt).

Komentarze zostały wyłączone.