Budowanie pozytywnej zdolności kredytowej, na czym polega?


Budowanie pozytywnej zdolności kredytowej jest obowiązkowe, jeżeli chcesz sprawnie poruszać się w sektorze zadłużeniowym. Firmy pożyczkowe oraz banki detaliczne przeprowadzają zazwyczaj dwie analizy klienta, a mianowicie analizę finansową i jakościową. Finansowe monitorowanie dotyczy przede wszystkim kwestii dochodowych. Natomiast analiza jakościowa zawiera w sobie badanie specyficznej struktury danego gospodarstwa domowego. W artykule poznasz popularne, bardzo praktyczne techniki rozbudowy zdolności kredytowej.

Tworzenie maksymalnej wiarygodności przy współpracy z kredytodawcami

Jeden z podstawowych elementów uzyskania maksymalnej wiarygodności kredytowej jest wysokość dochodów w gospodarstwie domowym. Czy wysokie dochody to niezbędna kategoria do otrzymania pożyczki gotówkowej? Niekoniecznie, ponieważ kredytodawcy obsługują nawet klientów o mocno średnich zarobkach, ale pod warunkiem ich stabilności. Chodzi głównie o potwierdzenie dochodów umową o pracę na czas nieokreślony. Nawet minimalna pensja uprawnia kredytobiorcę do zadłużenia, najczęściej na minimalne kwoty. Kredytodawca akceptuje wnioski kredytowe przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, przy generowaniu zarobków przez umowę o dzieło, czy umowę zlecenie. Dochodzi do tego jeszcze renta, emerytura, a nawet stypendium uzyskiwane na uczelniach. Wysokość dochodów w gospodarstwie domowym jest zestawiana najczęściej z kosztami utrzymania w okresie trzy lub sześciomiesięcznym. To jeden z najpopularniejszych przedziałów. Banki detaliczne korzystają z gotowych statystyk GUS, a zatem oszukiwanie przy kosztach utrzymania nie wchodzi w grę, jak jeszcze kilka lat temu. Wiek i status cywilny kredytobiorcy to już czynniki analizy jakościowej. Banki detaliczne pytają jeszcze często o liczbę członków gospodarstwa domowego. Zdecydowanie większe szanse na dobre zadłużenie występują u klientów wykazujących pewien stopień lojalności do danej instytucji finansowej. Przy dysponowaniu dobrą historią spłaty dotychczasowych zobowiązań na pewno otrzymasz pole negocjacyjne, np. w zakresie delikatnego obniżenia marży. Zdarza się to rzadko, ale w każdym razie warto próbować.

Dlaczego warto poznać dokładnie własną historię kredytową?

Przed pozyskaniem kredytu gotówkowego możesz samodzielnie zgłosić się po raport do Biura Informacji Kredytowej. BIK wystawia analizy dla kredytobiorców w płatnym formacie. Czasami w raportach pojawiają się błędy, bo bank, w którym spłaciłeś zobowiązanie nie podał takiej informacji, nie doszło do aktualizacji. Kredytobiorca, który nie posiada samodzielnego wglądu do BIK po prostu zdaje się na przypadek. Uważaj ponadto na składanie zbyt wielu, do tego źle wypełnionych wniosków kredytowych. Dwa wnioski kredytowe jednocześnie to absolutne maksimum w aktualnych warunkach obsługi zobowiązań. Każdy wniosek kredytowy generuje zapytanie do BIK, a to ogranicza stopniowo punktację kredytobiorcy. W banku detalicznym, gdzie posiadasz rachunek osobisty naturalnie szybciej rozpatrzysz wniosek kredytowy. To nie zawsze się sprawdza, ponieważ banki detaliczne rzadko zachowują zasady lojalnościowe. Negocjacje łatwiej podejmować z firmami pożyczkowymi, bazującymi na nieco innych standardach ryzyka.

Przygotowanie do analizy u kredytodawcy

Analiza finansowa oraz jakościowa kredytobiorcy jest absolutnie obowiązkowa u każdego kredytodawcy. Rozsądne podejście do budowania dochodu i ograniczenia kosztów utrzymania gospodarstwa jest konieczne, aby podpisywać normalne umowy. Warto poza tym przeanalizować zdolność kredytową jeszcze przed decyzją o pojawieniu się u kredytodawcy.

Komentarze zostały wyłączone.